Prema Деккера, otkriće nizozemskog tržišta za što je moguće veći broj potencijalnih online licence će dovesti do smanjenja atraktivnosti operatora sivo/crno tržište, što će omogućiti vladi da se koncentriraju svoje napore kako bi osigurala usklađenost na mnogo manjem opsegu nedozvoljene web stranice.
Samo ako prihvatljivoj razini kanalizacije vlada može postići svoje šire ciljeve zaštite potrošača, smanjivanje ovisnosti o kockanju i borbu protiv kriminala povezanih s kockanjem casino figueira da foz horario. Dobiti najnovije vijesti o kockanju od Kelvina Эйра casino figure crossword puzzle clue.

Dakle, ove pols ne vide razloga zašto međunarodnih operatora, koji su prethodno bili kažnjeni KSA, moraju imati pravo na nizozemskom licence koliko košta infinix hot 8 u otvoru za kartice sada. Prijedlog zakona, koji je odobren od strane dnu komore parlamenta u 2016, nedavno ponovno pojavio u Senatu, nakon dugog razdoblja neaktivnosti koliko košta infinix hot 8 mjesto danas. Decker tvrdi da međunarodni operatori koji trenutno ignoriraju zabranu vlade na kockanje na Internetu, samo će se nastaviti svoju neovlaštene aktivnosti, ako im biti odbijen u mogućnosti podnijeti zahtjev za nizozemski licencu koliko košta infinix hot 8 u utor Nigerija.