Dnevni broj posjetitelja Makao narasla na više od 20 000 ljudi, a popunjenost hotela je dostigla oko 40%. divlji najbolji u klasičnom terminu.